tempo  transport as    trøndersk trøkk og tæl

      

 Tempo Transport as

 Vestmarkbakken 23

 7025 Trondheim

 +47 91911210

 +47 92260405

 firmapost@tempotransport.no

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Velkommen til oss

 

Vi tilbyr transport av containere og vekselflak fra 20 til 25 fot på lastebil og vogntog over hele landet med utgangspunkt i Trondheim.

 

Vi henter, bringer og distribuerer også gods med eget utstyr som er utrustet med lift/løftelem.

 

Vi pakker, bærer og kjører flyttegods for landets ledende flyttebyrå.

 

Vi leier ut sjåfører og personell til andre transportører og speditører.

 

Vi utfører konsulenttjenester og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for bedrifter som skal flytte. Det være seg relokalisering av kontorer, maskiner eller produksjonsutstyr internt eller eksternt.

 

Kommer

 

Vi ser en stadig økning i bruk av semitrailere både på veg, sjø og bane. Vi vil snart kunne tilby egne semitrekkere, og er allerede i stand til å formidle slike tjenester via våre samarbeidspartnere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Tempo Transport as

 

Tempo Transport as

Trondheim Norway

Transport av containere og vekselbeholdere. Distribusjon. Flytting. Pakking. Utleie av sjåfører.

 

 

Tempo Transport

servicevennlig

 selvstendig transportør